Archief

Zorgverleners of personeelsleden in de zorgsector krijgen niet alleen gemakkelijk de griep, ze kunnen ook anderen besmetten....

9 jaar. Zo lang werkte Johan Veldeman aan Antletics, een magisch boek met internationale allures. Antletics vertelt in 1000 Engelstalige rijmverzen het betoverende verhaal van Archie Ant, een nieuwsgierige mier die de wijde wereld intrekt. Het boek ligt intussen ook bij Paul Smith in Londen....